DEAF04 - Affective Turbulance

V2_: DEAF04 - Affective Turbulance
<http://www.deaf04.nl>


[print]

Poortgebouw - Open Action Café - Turbulent Affection (program)

17-21 Nov

The monumental Poortgebouw is a living and working space for artists, musicians, students and others. After 25 years, the existence of the group is threatened by the current owner's plans to develop the building into expensive offices. The Poortgebouw invites visitors to the five-day Open Action Café. Diverse installations, screenings, discussion rounds and performances enable interaction with the stories and strategies implicit in an urban freespace. For program details check www.poortgebouw.nl.
Het monumentale Poortgebouw is de woon- en werkruimte van kunstenaars, musici, studenten en anderen. Na 25 jaar wordt het voortbestaan van de groep bedreigd door de plannen van de huidige eigenaar om op deze plek dure kantoorruimte te verwezenlijken. Het Poortgebouw nodigt gedurende vijf dagen bezoekers uit in het Open Action Café. Met diverse installaties, vertoningen, discussieronden en performances ontstaat een interactie met de verhalen en strategieën die in een grootstedelijke vrijhaven besloten liggen. Voor het programma, zie de website van het Poortgebouw.zelfbeheer1.jpg

Write a comment

Your (nick)name
Your message